Financieel

Bij voor- en naschoolse opvang bedraagt de ouderbijdrage 1.24 EUR per begonnen halfuur.

 

Na 19.00 uur bedraagt de bijdrage 10 EUR per begonnen half uur zonder korting.

 

Op schoolvrije dagen en vakantiedagen bedraagt de ouderbijdrage:

 

Bij de opvang van meerdere gelijktijdig ingeschreven kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag, wordt 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage.

 

De ouderbijdrage blijft aangerekend bij afwezigheid van het kind maar zal vanzelfsprekend niet aangerekend worden als er een medisch attest wordt voorgelegd. Dit attest wordt binnen de drie dagen aan Het Kinderhofje bezorgd.

 

Bij regelmatige wanbetalingen behoudt Het Kinderhofje zich het recht voor om de overeenkomst eenzijdig te beƫindigen.

 

letters